Skip to content

eMMA-PALKINNON SÄÄNNÖT 2023-2024

1. Yleiset Emma-palkintoa ja Emma-ehdokkuuksia koskevat säännöt

1.1. Kuka tahansa voi nimetä oman tai edustamansa tuotannon ehdolle Emma-palkinnon saajaksi, mikäli kyseinen artisti tai julkaisu täyttää Emma-ehdokkaille asetetut kriteerit. Musiikkituottajien asettama työryhmä käy ehdotukset läpi ja karsii niiden joukosta sellaiset ehdokkaat, joiden se ei katso täyttävän ehdokkaille asetettuja kriteerejä. Esikarsitut ehdokaslistat toimitetaan Emma-päätuomaristolle, joka valitsee ehdotusten joukosta varsinaiset Emma-ehdokkaat ja voittajat. Päätuomaristo voi halutessaan nostaa enemmistöpäätöksellä ehdokkaaksi myös jonkin sellaisen tuotannon, joka ei ole mukana ennakkolistauksessa, mutta joka täyttää ehdokkaille asetetut kriteerit.

1.2. Emma-palkintoehdokkaaksi voidaan asettaa taiteilija, joka on julkaissut vähintään kolme eri kappaletta tai albumin joko kalenterivuoden tai tätä edeltävän vuoden kahden viimeisen kuukauden aikana. Edellisen vuoden aikana tapahtuneet julkaisut huomioidaan siinä tapauksessa, että niitä ei ole huomioitu jo aiempien vuosien ehdokkuuksissa.

Mikäli taiteilija julkaisee albumin, jonka sisältämää materiaalia on huomioitu aiemmin Emma-ehdokkaana, voidaan se kuitenkin asettaa Vuoden Albumi -sarjaan, oman genrensä mukaiseen sarjaan, sekä Vuoden artisti tai Vuoden yhtye -sarjaan ehdokkaaksi, mikäli albumi sisältää vähintään 3 uutta kappaletta, joista ainakin kahden tulee olla sijoittunut Suomen Virallisen Singlelistan Top 50 joukkoon vähintään yhtenä viikkona tarkastelujakson aikana

Vuoden Biisi -sarjassa ehdokkuuteen riittää yhden kappaleen julkaisu ja siinä voi olla ehdolla myös sellainen edeltävän kalenterivuoden aikana julkaistu kappale, joka ei ole ollut aiemmin Emma-ehdokkaana tai mukana Emma-ehdokkaana olleella julkaisulla. Kaikilta ehdokkailta ja ehdokasjulkaisuilta edellytetään, että ne noudattavat Emman arvoja ja eettistä ohjeistusta
(liite 1.).

1.3. Ehdokkaaksi voidaan nimetä artisti, joka on suomalainen tai asuu vakituisesti Suomessa. Yhtyeiden kyseen ollessa enemmistön jäsenistä tulee olla Suomen kansalaisia tai asua vakituisesti Suomessa.

1.4. Tulokassarjaan (Vuoden Tulokas) voi nimetä ensimmäisen albuminsa tai vähintään kolme eri kappaletta julkaisseita artisteja tai yhtyeitä musiikkilajista riippumatta. Tulokassarjassa voi olla ehdolla ainoastaan kerran. Aiemmin Emma-ehdokkaina olleiden sooloartistien, yhtyeiden tai niiden jäsenten uusia kokoonpanoja ei voi asettaa ehdolle tulokassarjaan. Vuoden Tulokas voi olla ehdolla myös Vuoden Artisti tai Vuoden Yhtye -sarjassa.

1.5. Artistin tai yhtyeen voi nimetä joko Vuoden Artistiksi tai Yhtyeeksi (ei koske Vuoden yleisöäänestyksen kotimaista artisti -sarjaa), Kriitikoiden valinta -kategoriaan sekä yhteen oman genrensä mukaiseen sarjaan (esim. Pop, Rock, Iskelmä, Rap, Jazz, Etno, Metalli, Klassinen & Alternative).

1.6. Kokoelmalevyt eivät voi olla ehdolla missään sarjassa.

1.7. Vuoden Biisi -sarjassa voi olla ehdolla millä tahansa ehdokkaille asetetut määritteet täyttävällä kappaleella, myös aiemmin julkaistun kappaleen cover-versiolla.

1.8. Emma-ehdokkaaksi ei voi nimetä teosta, kappaletta tai albumia, joka on valmistettu yksinomaan tekoälyä käyttäen ilman ihmisen luovaa tekijänoikeudellista panosta. Mikäli teoksen, kappaleen tai albumin tekemisessä on hyödynnetty osittain tekoälyä, edellytetään, että ihmisen oman itsenäisen luovan työn osuus kokonaisuudessa on merkittävä. Ehdolle asettajan tulee tarvittaessa esittää tarpeellinen selvitys tekoälyn hyödyntämisestä ja ihmisen itsenäisen luovan työn osuudesta. Musiikkituottajien hallitus tai sen nimeämät asiantuntijat tekevät tarvittaessa päätöksen ehdokkuuden hyväksymisestä.

1.9. Yleisö voi äänestää omaa suosikkiaan kaikkien Emmassa ehdolla olevien artistien joukosta.

1.10. Musiikkituottajien hallitus päättää vuosittain Vienti-, Erikois- ja Kultainen-Emma palkintojen jakamisesta ja niiden saajista. Vienti-Emma voidaan myöntää artistille, yhtyeelle tai henkilölle, joka on menestyksekkäästi esitellyt suomalaista musiikkia kansainvälisesti tai toiminnallaan merkittävästi edesauttanut suomalaisen musiikin kansainvälistymistä. Erikois-Emma voidaan myöntää henkilölle, joka on tehnyt merkittävän uran äänitemusiikin saralla tai merkittävästi edesauttanut suomalaisen äänitealan kehitystä. Kultainen-Emma on elämäntyöpalkinto, joka voidaan myöntää pitkästä ja menestyksekkäästä toiminnasta suomalaisen äänitealan hyväksi. Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksen näiden palkintojen saajista Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:lle.

1.11. Koska Emma-ehdokkuuden kriteereinä on ehdolle asetettavan äänitteen kaupallinen ja musiikillinen menestys, edellytetään Emman päätuomariston arvioimissa ehdokassarjoissa äänitejulkaisulta riittävää kaupallista menestystä. Päätuomariston arvioimia sarjoja ovat:

 • Vuoden Artisti
 • Vuoden Yhtye
 • Vuoden Albumi
 • Vuoden Tulokas
 • Vuoden Biisi
 • Vuoden Pop
 • Vuoden Rock
 • Vuoden Iskelmä
 • Vuoden Rap
 • Vuoden Metalli
 • Vuoden Alternative
 • Vuoden Musiikintekijä (ehdokkaat tähän sarjaan valitsee Suomen Musiikintekijät ry:n erikoistuomaristo)


Kaupallista menestystä arvioidaan Suomen Virallisen Listan perusteella siten, että ehdolle asetettavan äänitteen tulee tarkasteluajankohtana olla sijoittunut ainakin yhtenä viikkona Suomen Virallisen Albumilistan TOP 50 -joukkoon. Mikäli ehdolla on 3 erillistä kappaletta, tulee ainakin 2 näistä kappaleista olla sijoittunut Suomen Virallisen Singlelistan TOP 50 joukkoon vähintään yhtenä viikkona. Listasijoitusta edellytetään ainoastaan päätuomariston käsittelemissä ehdokassarjoissa, se ei siis koske Vuoden Klassinen-, Lastenmusiikki-, Jazz-, Etno-, Musiikkivideo-, Tuottaja- eikä Kriitikoiden valinta -sarjoja.

1.12. Emma-ehdokkaaksi voidaan asettaa myös taiteilijan kuoleman jälkeen viimeistelty tuotanto siinä tapauksessa, että Emma-ehdokkaille asetetut muut säännöt täyttyvät. Musiikkituottajien hallitus käsittelee kaikki tällaiset julkaisut erikseen ja päättää niistä tapauskohtaisesti.

1.13. Musiikkituottajien hallitus vahvistaa vuosittain lopulliset ehdokassarjat ja niissä valinnan tekevien tuomaristojen kokoonpanot. Musiikkituottajien hallitus voi päätöksellään poistaa ehdokkaiden joukosta sellaiset ehdokkaat tai julkaisut joiden se katsoo olevan Emma-palkinnon arvojen, sääntöjen tai eettisen ohjeistuksen vastaisia.

2. Emma-ehdokkuus ja palkintoperusteet

2.1. Emma-ehdokkuuksien ja Emma-palkinnon perusteina on ehdolla olevan äänitejulkaisun musiikillinen merkitys ja kaupallinen menestys tarkasteluajanjaksona. Kaupallista menestystä mitataan listamenestyksellä, audiostriimimäärillä, fyysisellä myynnillä, videostriimimäärillä sekä äänitteen saavuttamalla radiosoitolla.

2.2. Edellä mainitut kriteerit koskevat erityisesti Emma-päätuomariston arvioimia ehdokassarjoja. Erikoistuomaristoilla on mahdollisuus arvioida omia sarjojaan omaa näkemystään painottaen, kuitenkin niin että kaupallinen menestys ja musiikillinen merkitys huomioidaan keskeisinä kriteereinä myös näissä sarjoissa.

2.3. Emma-ehdokkaan musiikillisen merkityksen arvioinnista vastaa kussakin sarjassa vuosittain erikseen valittava Emma-tuomaristo. Ehdokkaan musiikillinen kiinnostavuus ja kaupallinen menestys huomioidaan perusteina kaikissa sarjoissa.

3. Emmaan ilmoittautumisen ehdot

3.1. Ilmoittautumalla Emma-ehdokkaaksi annat luvan, mikäli ilmoittautumisesi tulee valituksi viralliseksi Emma-ehdokkaaksi, että Musiikkituottajat – IFPI Finland ry voi käyttää ehdolle laittamaasi äänitettä/äänitteitä, artistin/bändin promokuvaa ja musiikkivideo-kategoriassa esim. musiikkivideosta poimittuja videoklippejä Emma Gaalan ja Emma-ehdokkuuksien sosiaalisen median markkinoinnissa ja tiedotuksessa. Annat luvan myös promokuvan ja äänitteen yhdistämiseen eli synkronointiin edellä mainittua käyttötarkoitusta varten (esimerkiksi kategorioiden ehdokkaiden esittelyyn).

Palvelut/sivustot, joissa Emma-ehdokkaiden some-markkinointia, tiedotusta ja ehdokaskategorioiden esittelyä tehdään:

Ilmoittautumalla Emma-ehdokkaaksi vahvistat samalla saaneesi tarpeelliset luvat äänitteen/äänitteiden tuottajalta (eli levy-yhtiötä tai muulta julkaisevalta taholta), musiikkivideon tuottajaoikeuksien haltijalta sekä promokuvien kuvaajalta ilmoittautuaksesi mukaan.

 

EMMAN ARVOT

 

Emma-palkinto on Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n myöntämä tunnustus, joka myönnetään vuoden aikana musiikkialalla ansioituneille taiteilijoille ja ammattilaisille. Emma-palkintojen keskeisenä tavoitteena on juhlistaa edellisen vuoden onnistumisia ja tuoda esiin suomalaista äänitemusiikkia ja sen tekijöitä ja esittäjiä. Emma-palkinnot jaetaan vuosittain järjestettävässä Emma Gaalassa.

Emma-palkinnoilla pyritään tukemaan ja edistämään kotimaista musiikkikulttuuria, sen menestymistä, monipuolisuutta ja monimuotoisuutta. Emma-palkinnoista vastaavan Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n periaatteisiin kuuluu kunnioittaa kaikkia ihmisiä tasapuolisesti sukupuolesta, etnisestä taustasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Emma-palkinnoissa keskitytään musiikillisiin asioihin taiteilijoita ja heidän työtään arvostaen ja kunnioittaen.

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry voi Emma-palkintojen yhteydessä kieltäytyä huomioimasta sellaisia julkaisuja tai taiteilijoita, joiden se katsoo toimivan näiden periaatteiden vastaisesti.